Produkter Tjenester Meny
VB Rørlegger

Ny barneskole i Gran kommune

Vi var med på å bygge ny barneskole og rehabilitere deler av tidligere Brandbu ungdomsskole i Gran kommune i Hedmark. Et splitter nytt skolebygg ble overlevert til byggherren til sommeren 2016.

Fra midten av februar 2015 hadde Randsfjord Rørservice bemanning på byggeplassen. Et bygg på 1.883 m2 skulle rives og rehabiliteres, og et nytt bygg på 3.832 m2 skulle settes opp.

Vi skulle levere alt arbeid på varme, sanitær og sprinkler. Andre underentreprenører var Eltera AS på elektro og Bryn Byggklima AS på ventilasjon. En stor del av arbeidet på prosjektet besto av den omfattende energibrønnen som skulle bores. Vi hadde bistand fra Brødrene Myhre AS som utførte boringsarbeidet.

Her ble det valgt utstyr med god kvalitet og kjente merker, som blant annet armatur fra Oras og porselen fra Gustavsberg. Det kommer blant annet til å gå med over 80 servantkraner og 50 servanter, forteller Marius Savjord som er rørleggermester i Randsfjord Rørservice.

Vi hadde på det meste 14 rørleggere i arbeid på skolebygget. På det jevne jobbet 4-5 rørleggere fullt på prosjektet, to av disse var lærlinger. Marius forteller det er en krevende prosess både i utførelsen og administrativt.

- Det er det største prosjektet bedriften har vært med på til nå, men en veldig nyttig erfaring å ta med seg videre. Samarbeidet med de andre fagene fungerte optimalt. Vi var alle opptatt av å nå det samme målet, som var å levere et godt ferdig bygg til byggherren.

Marius skryter dessuten av hovedentreprenøren Betonmast som var flinke til å holde fremdriften oppe.

- De er svært ryddige og har høyt fokus på HMS og KS. Oppdrag under en entreprenør med mange fagarbeidere på arbeidsplassen byr på nye utfordringer nettopp her, avslutter Marius.

Fakta om Brandbu barneskole:

  • Prosjekt: Realisering av Brandbu barneskole ved ombygging av deler av tidligere Brandbu ungdomsskole (1.883 m2 ) og bygging av nytt bygg (3.832 m2 ).
  • Byggeperiode: februar 2015-juli 2016
  • Byggherre: Gran kommune i Hedmark
  • Hovedentreprenør: Betonmast AS
  • Kostnadsramme: 164 millioner
  • Randsfjord Rørservice AS leverer alt på sanitær, varme og sprinkler
  • Varmeanlegget består av en energibrønn med 22 x 210 m energihull med elkjel som spisslast. Varmepumpen skal forsyne ventilasjon, 22.000 m gulvvarmerør, svømmebasseng, takpaneler og varme opp tappevann
  • Boringsarbeid av brønner utføres av Brødrene Myhre AS
VB Randsfjord Rørservice

Bas og rørleggermester John Ole Rustad viser stolt frem varmesentralen