Produkter Tjenester Meny
Randsfjord Rørservice

Referanseprosjekt til Randsfjord Rørservice

Ullerål skole

Her leverte vi sanitær-, varme- og sprinkleranlegg

Ferdigstilt i 2020.

Bilde: Byggeindustrien 

Bergerbakken skole

Her leverte vi sanitær- og varmeanlegg. 

Ferdigstilt i 2019.

Bilde: Byggeindustrien

Leiligheter på Jevnaker

Her har vi levert sanitær-, varme- og sprinkleranlegg.

Ferdigstilt i 2019. 

Bilde: Byggeindustrien

Leiligheter på Tanberglia for OBOS Block Watne

Her har vi levert sanitær-, varme- og sprinkleranlegg til 29 leiligheter. Ferdigstilt i 2020.

Bilde: OBOS Block Watne

VB Randsfjord Rørservice Brandbu Ungdomskole

Rehabilitering av Brandbu Ungdomskole

Her sto vi for sanitæranlegg og varmeanlegg.

Ferdigstilt i 2017. 

Bilde: Gran kommune

VB Randsfjord Rørservice Fagerlund Barnehage Referanse

Fagerlund Barnehage

Her sto vi for sanitæranlegg, varmeanlegg og beredsystemer. 

Fedigstilt i 2016.

Bilde: Gran kommune

VB Randsfjord Rørservice Telegrafalleen 2 i Hønefoss

Telegrafalleen 2 i Hønefoss

18 leiligheter i Hønefoss. Her sto vi for sanitæranlegg, VVS, varmeanlegg og sprinkelanlegg.

Ferdigstilt i 2016.

Bilde: DNB Eiendom